Röda Sten Konsthall

Röda Sten Gång cykelvägs belysning- Sentiero.
 Ambientljusdesign

Konceptförslag tillsammans med 02Landskap till Park o natur Göteborg . Genomförande av fasadbelysning samt gång och cykelstråk.

Röda Sten Sentiero. Ambientljusdesign
Solnedgång vid Röda Sten
Röda Sten Konsthall fasadbelysning, Sentiero-gång cykelväg Ambientljusdesign
När skymning faller, Entre visas med en ljuspil
Röda Sten Konsthall fasadbelysning Ambientljusdesign
Fasadbelysning som lyfter fram former på byggnaden
Röda Sten Gång cykelvägs belysning- Sentiero.
 Ambientljusdesign
Gång cykelvägbelysning som ger vacker utsikt över Göta älv utan att blända
Röda Sten Graffittiväggar belysning Ambientljusdesign
Ungdomars graffiti plank
Röda Sten Konsthall fasadbelysning, Ambientljusdesign
Röda sten Konsthall
Röda Sten utsikt Göteborg
Utsikt från Röda sten
Röda Sten skiss belysning Ambientljusdesign
Skiss framtagen till förstudie
Röda Sten utsikt Göteborg
Utsikt från Röda sten
Röda Sten  Älvsborgsbron
Utsikt från Röda sten