Julstaden Göteborg

Projektledare och ansvarig designer för ljusgestaltningen 2008-2013